Homeติดต่อเรา

ติดต่อประสานงาน

สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหาร หน่วยที่พักอาศัย อาคาร3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ต.เชียงเครือ

อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร. 042-725-025 โทรสาร 042-725-025

มือถือ 088-510-8007

เว็ปไซต์ 

Joomla templates by Joomlashine