ประกาศรายชื่ออนุมัติการกู้ยืมเงิน กยศ. รอบที่ 1

นิสิตที่มีรายชื่ออนุมัติดังในประกาศขอให้ดำเนินการตามนี้ (เฉพาะผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มก.ฉกส.)

1. ตรวจสอบวงเงินการกู้ค่าเล่าเรียน หากไม่ถูกต้องให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ด่วน!!

2. ให้ผู้กู้ที่ได้รับอนุมติเข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อย "เฉพาะผู้กู้ที่กู้ค่าเล่าเรียน" ตามลิ้งตัวอย่างนี้ http://lib.csc.ku.ac.th/arc/ebook/Std/book.swf  วันที่เอกสารระบุวันที่ลงทะเบียนเลือกมาสักวันหากทะเบียนกำหนดให้ลงทะเบียน2วันทำการ

3. ผู้กู้ที่มีรายชื่อในประกาศจะได้รับการปลดล็อคสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน เฉพาะคนที่กรอกรหัสนิสิตถูกและยื่นกู้ค่าเล่าเรียนมาเท่านั้น

 **หมายเหตุรหัสนิสิตที่แสดงในประกาศ คือรหัสนิสิตที่ผู้กู้ กรอกลงในระบบ e-studentloan

4. ผู้ที่มีรายชื่ออนุมัติแต่ไม่ได้รับการปลดล็อคสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน "ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต"

5. นิสิตที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแต่ไม่ได้รับการอนุมัติและปลดล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน "ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต"

**หมายเหตุ**   ขอให้นิสิตที่ยื่นกู้เข้ามารักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะ       ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่1-540

                                                                                                                                                  ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ 541-1080

                                                                                                                                                 ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ 1081-1620

 

     ติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1
ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

Navigator : Home