ประรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ กยศ./กรอ. และรายเก่า กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น รอบที่ 1

ผู้กู้ที่มีชื่อดังในประกาศขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้กู้รายใหม่ กยศ.และ กรอ. ประชุมวันที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 18.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล)เริ่มลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การกู้ยืมตั้งแต่เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป

2.ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประชุมวันที่ 16 ก.ย. 57 และวันที่ 17 ก.ย. เวลา 18.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 16(อาคารสถานพยาบาล) ** เลือกเข้าวันไหนก็ได้ ** เริ่มลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การกู้ยืมตั้งแต่เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป

3.ผู้กู้ที่ไม่มีรายชื่อดังในประกาศ หากมีข้อสงสัยสามารถเข้ามารับฟังซักถามได้ ทั้งผู้กู้รายใหม่ กยศ./กรอ. และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

                                   ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ 12/09/57

ประกาศรายชื่ออนุมัติการกู้ยืมเงิน กยศ. รอบที่ 1

นิสิตที่มีรายชื่ออนุมัติดังในประกาศขอให้ดำเนินการตามนี้ (เฉพาะผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มก.ฉกส.)

1. ตรวจสอบวงเงินการกู้ค่าเล่าเรียน หากไม่ถูกต้องให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ด่วน!!

2. ให้ผู้กู้ที่ได้รับอนุมติเข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อย "เฉพาะผู้กู้ที่กู้ค่าเล่าเรียน" ตามลิ้งตัวอย่างนี้ http://lib.csc.ku.ac.th/arc/ebook/Std/book.swf  วันที่เอกสารระบุวันที่ลงทะเบียนเลือกมาสักวันหากทะเบียนกำหนดให้ลงทะเบียน2วันทำการ

3. ผู้กู้ที่มีรายชื่อในประกาศจะได้รับการปลดล็อคสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน เฉพาะคนที่กรอกรหัสนิสิตถูกและยื่นกู้ค่าเล่าเรียนมาเท่านั้น

 **หมายเหตุรหัสนิสิตที่แสดงในประกาศ คือรหัสนิสิตที่ผู้กู้ กรอกลงในระบบ e-studentloan

4. ผู้ที่มีรายชื่ออนุมัติแต่ไม่ได้รับการปลดล็อคสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน "ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต"

5. นิสิตที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแต่ไม่ได้รับการอนุมัติและปลดล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน "ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต"

**หมายเหตุ**   ขอให้นิสิตที่ยื่นกู้เข้ามารักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะ       ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่1-540

                                                                                                                                                  ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ 541-1080

                                                                                                                                                 ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ 1081-1620

 

     ติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1
ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

Navigator : Home