แจ้ง ข่าว กยศและ กรอ.

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งข่าวดีข่าวด่วนสำหรับนิสิตที่ยื่นกู้ กยศ.ปี 2555 และนิสิตที่ทีความประสงค์จะขอกู้ กรอ.ในปีการศึกษา 2555

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ

 ติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1
ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

Navigator : ข่าวทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม แจ้ง ข่าว กยศและ กรอ.