ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติ กยศ.รายเก่าปีการศึกษา2555 รอบที่3

อีเมล พิมพ์ PDF

ตรวจสอบรายอนุมัติผู้กู้รายเก่า กยศ. รอบที่3 (หากผู้กู้รายใดตรวจสอบรายชื่อรอบที่1-3 แล้วไม่มีรายชื่อรีบแจ้งด่วน)

ตรวจสอบรายชื่อติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1
ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

Navigator : ข่าวทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติ กยศ.รายเก่าปีการศึกษา2555 รอบที่3