ตรวจสอบรายชื่อ กยศ.(el018)เพื่อขอรับใบเสร็จฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

นิสิตที่มีรายชื่อดังในประกาศสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ตั้งแต่ วันที่ 20 ก.ย. 55 - 30 ก.ย. ผู้กู้ที่จ่ายค่าเทอมเองจะมีใบเสร็จเรียบร้อยแล้วทางงานคลังจะตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินและจะโอนเงินค่าเทอมคืนโดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ใช้รับค่าครองชีพนะจ๊ะไม่ต้องดำเนินการใดๆแค่ตรวจสอบรายชื่อและรับทราบว่า กยศ.ได้โอนเงินมาจ่ายค่าเทอมให้แล้ว

ณ ห้อง csc link อ.บริหาร ชั้น 1 เวลา 09.00-16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อติดต่อประสานงาน/ที่อยู่

ที่อยู่ : เลขที่ 59 หมู่ 1
ถนน วปรอ.366
ต.เชียงเครือ อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 0-4272-5000
โทรสาร  : 0-4272-5013
อีเมล์ : kucsc@csc.ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th

Navigator : ข่าวทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม ตรวจสอบรายชื่อ กยศ.(el018)เพื่อขอรับใบเสร็จฯ