กำหนดการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

อีเมล พิมพ์ PDF

การส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

ประจำปีการศึกษา 2556 ทุนต่อเนื่อง มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

ขยายเวลาส่งใบสมัคร ภายในวันจันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ งานบริการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสถานพยาบาล

หรือสำนักงานธุรการคณะที่นิสิตสังกัด

ต้องการขอรับแบบฟอร์มใบสมัครเพิ่มเติม

โปรดส่งข้อความทาง e-mail มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ระบุหัวข้อ “ขอใบสมัครทุน CP”

ประกาศโดย งานบริการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-4272-5082

กำหนดการสัมภาษณ์

วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น.

ณ หน้าห้องประชุมอินทนิลน้ำ อาคารบริหาร ชั้น 2

นิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบในวันเข้าสัมภาษณ์

นิสิตที่ต้องการหนังสือขออนุญาตลาเรียน

ขอให้ติดต่อคุณจามจุรี (ฝ่ายกิจการนิสิต) ในวันอังคาร ที่ 5 ก.พ. 56

Navigator : ข่าวทุนการศึกษา/กองทุนกู้ยืม กำหนดการยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)