มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศอนุมัติรายเก่า กยศ.ต่อเนื่อง เพิ่มเติม

1. นิสิตที่มี่รายชื่อดังในประกาศรอบเพิ่มเติมสามารถเข้าทำสัญญาได้เลย
2. นิสิตที่ไม่มีมีรายชื่อในประกาศรอบเพิ่มเติมหรือรอบที่ผ่านๆมาให้เข้ามาติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิตภายในวันที่ 15 ต.ค.57
3. นิสิตที่มีชื่อในประกาศให้ตรวจสอบวงเงินการกู้ให้เรียบร้อยว่าตรงตามค่าเล่าเรียนที่จ่ายจริงหรือไม่
4. นิสิตที่มีรายชื่อดังในประกาศ ส่งสัญญาพร้อมเอกสารแนบในวันที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 16 ชั้น 1

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้  ที่ยังไม่ส่งสัญญา/ส่งสัญญาแล้วแต่ยังไม่ผ่าน ให้นำสัญญาพร้อมเอกสารแนบที่เรียร้อยมาส่งในวันที่ 29 ต.ค. 57เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 16 ชั้น 1 พร้อมกัน

**ในจุดไหนที่ไม่มั่นว่าจะต้องกรอกอะไรให้มากรอกในวันที่มาส่งสัญญา**

 

ประกาศรายชื่ออนุมัติเพิ่มเติม

ตัวอย่างการทำสัญญา

อีเมล พิมพ์ PDF

ประรายชื่อผู้กู้ยืมรายใหม่ กยศ./กรอ. และรายเก่า กยศ.ต่อเนื่องจากสถาบันอื่น รอบที่ 1

ผู้กู้ที่มีชื่อดังในประกาศขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ผู้กู้รายใหม่ กยศ.และ กรอ. ประชุมวันที่ 15 ก.ย. 57 เวลา 18.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล)เริ่มลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การกู้ยืมตั้งแต่เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป

2.ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ประชุมวันที่ 16 ก.ย. 57 และวันที่ 17 ก.ย. เวลา 18.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 16(อาคารสถานพยาบาล) ** เลือกเข้าวันไหนก็ได้ ** เริ่มลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การกู้ยืมตั้งแต่เวลา 17.15 น. เป็นต้นไป

3.ผู้กู้ที่ไม่มีรายชื่อดังในประกาศ หากมีข้อสงสัยสามารถเข้ามารับฟังซักถามได้ ทั้งผู้กู้รายใหม่ กยศ./กรอ. และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

                                   ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ 12/09/57

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 08:49 น.
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่ออนุมัติการกู้ยืมเงิน กยศ. รอบที่ 1

นิสิตที่มีรายชื่ออนุมัติดังในประกาศขอให้ดำเนินการตามนี้ (เฉพาะผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง มก.ฉกส.)

1. ตรวจสอบวงเงินการกู้ค่าเล่าเรียน หากไม่ถูกต้องให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ด่วน!!

2. ให้ผู้กู้ที่ได้รับอนุมติเข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อย "เฉพาะผู้กู้ที่กู้ค่าเล่าเรียน" ตามลิ้งตัวอย่างนี้ http://lib.csc.ku.ac.th/arc/ebook/Std/book.swf  วันที่เอกสารระบุวันที่ลงทะเบียนเลือกมาสักวันหากทะเบียนกำหนดให้ลงทะเบียน2วันทำการ

3. ผู้กู้ที่มีรายชื่อในประกาศจะได้รับการปลดล็อคสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน เฉพาะคนที่กรอกรหัสนิสิตถูกและยื่นกู้ค่าเล่าเรียนมาเท่านั้น

 **หมายเหตุรหัสนิสิตที่แสดงในประกาศ คือรหัสนิสิตที่ผู้กู้ กรอกลงในระบบ e-studentloan

4. ผู้ที่มีรายชื่ออนุมัติแต่ไม่ได้รับการปลดล็อคสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน "ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต"

5. นิสิตที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแต่ไม่ได้รับการอนุมัติและปลดล็อคสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน "ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต"

**หมายเหตุ**   ขอให้นิสิตที่ยื่นกู้เข้ามารักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะ       ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่1-540

                                                                                                                                                  ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ 541-1080

                                                                                                                                                 ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ 1081-1620

 

     

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 02 สิงหาคม 2014 เวลา 06:35 น.
อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการกู้ กยศ. กรอ.ปีกาศึกษา2557

กำหนดการกู้ยืม กยศ.และ กรอ . ปีการศึกษา 2557 มก.ฉกส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 08:33 น.
อีเมล พิมพ์ PDF

ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อการโอนเงิน ภาคปลาย ปีกาศึกษา 2556

         -นิสิตที่ประสงค์จะขอรับใบเสร็จในภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 สามารถติดต่อขอรับได้ ตั้งที่วันนี้ - 28 ก.พ. 57 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้อง csc link ชั้น 1 อาคารบริหาร (อ.1)

ตรวจสอบรายชื่อ

  รายชื่อ กรอ. รอบที่ 1   รอบที่ 2 

  รายชื่อ กยศ. รอบที่ 1  รอบที่ 2 ลำดับที่ 1-994   ลำดับที่ 995-1988

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:09 น.

หน้า 1 จาก 2

Navigator : Home